Европейската комисия съобщи, че ще започне да прилага засилен механизъм за наблюдение на финансите на Гърция от 21 август. Това ще се случи само ден, след като Атина приключи третата си спасителна програма.

Механизмът предвижда по-чести проверки от Еврокомисията и Европейската централна банка и докладване на действията на гръцкото правителство в Брюксел. Целта е да се проследи дали Гърция спазва обещанията, дадени на кредиторите и след като програмата за спасение е завършила.

Атина получи три такива програми в течение на 8 години. Те бяха финансирани чрез Европейския спасителен механизъм. Гърция получаваше средства да покрива задълженията си и за текущи разходи, включително пенсии и заплати, срещу извършване на реформи за възстановяване банкрутиралите си икономика и финанси.

"Гръцката криза продължи твърде дълго и затова ще трябва, поне за известно време, да я наблюдаваме по-отблизо", обясни еврокомисарят за еврото Пиер Московиси.

Европейската комисия, Европейската централна банка, Европейският спасителен механизъм и вероятно МВФ, ще изпращат през 3 месеца мисии в страната, за да проверяват правителството и банковия сектор, а гръцките власти ще докладват за свършеното в Брюксел. ЕС се интересува специално как ще върви справянето с високата безработица, високата задлъжнялост, големият процент необслужвани кредити, както и мерките за засилване на конкурентноспособността на гръцката икономика и осъществяването на административната реформа, уточни вицепрезидентът на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

Така евентуални нови проблеми ще могат да бъдат установени на ранен етап и да се приемат мерки за справянето с тях. Въз основа на проверките Европейската комисия ще издава доклади до Европейския и гръцкия парламент, Еврогрупата, които ще бъдат обсъждани от тях.

В същото време новият мониторингов механизъм не предвижда допълнителни реформи и мерки, извън тези, вече съгласувани между гръцкото правителство и кредиторите. "Това не е четвърта спасителна програма, а връщане към нормализация", увери комисар Московиси.

Наблюдението ще остане докато Гърция не погаси 75% от държавния си дълг към кредиторите, добави Домбровскис. Освен това Еврокомисията ще продължи да оказва и техническа помощ на властите за събирането на данъците, социалните услуги и управлението на финансите.

След 20 август Гърция ще бъде върната в управлението на икономическите и фискални политики на ЕС, известно като "Европейски семестър", където участват останалите 27 еврочленки. Тя ще започне да изпраща за съгласуване в Брюксел проектобюджета си и ще бъде сканирана за макроикономически дисбаланси, както и ще получава указания как да съблюдава финансовата дисциплина, изисквана от членките на Еврозоната.

В същото време правителството ще може постепенно да се върне на финансовите пазари и само да покрива чрез набрани на тях средства, падежите по държавните заеми. След края на спасителната програма, и ако спазва обещанията си да се придържа към 3,5% бюджетен излишък, Гърция ще може да намали някои данъци и да финансира социални програми за облекчаване на населението, съобщи комисар Московиси.