Щетите, нанесени от поройните дъждове на общинската инфраструктура в Мизия, надхвърлят три милиона лева, съобщи министърът на регионалното развитие и благустройството Никалой Нанков, който посети града. 

Освен цялостното преасфалтиране на три улици се предвижда да бъде изградена и каналазация, която да предотвратява бъдещи наводнения, предава още БНР.

Проверка е установила, че има повреди и на преливника на язовир Рогозен, който в момента се ремонтира, като държавата е отпуснала почти два милиона лева. 

Министър Нанков съобщи, че е получил уверение от фирмата изпълнител, че възстановяването на тези щети ще бъдат за нейна сметка.