Община Минерални бани кандидатства с проект за ремонт на ЦДГ „Снежанка” и нейните филиали в селата, съобщават от кметството. Проектът предвижда цялостно решение на вертикалната планировка около сградата и оформяне на подходящ наклон за отвеждане на повърхностните дъждовни води от сградата. Ще бъдат обособени четири зони за игра за всяка от групите в детската градина. Предстои да бъде направена и реконструкция на оградата. По проекта ще бъде изграден навес на бетонната площадка с настилка и голяма беседка за провеждане на летни занимания. Също така ще бъде оформена рампа за достъпност към сградата при входа от изток.