Босия е болен.

И то с тежко психично заболяване. Нарича се тоталитаризъм.

Протестирал за отмяна на съдебно решение, което връща на работа няколко служители на ДАИ, уволнени за корупция. Това е съдебно решение. След като няма събрани достатъчно доказателства за извършено от тях деяние в процеса на следствието и делото, какво друго може да направи съдът, освен да се придържа към законите на Република България.

След като се доказва в съдебна зала, че те са неправомерно уволнени. 

Това е демокрацията. Тя не е налагане с пръст, с телефон, с нареждане отгоре. Което иска Николай Колев - Босия. Но това, което той иска, няма нищо общо с демокрацията. При това положение, тъй като иде реч за гладна стачка вследствие на психично заболяване на гладуващия, в реда на нещата е да бъде приютен в подходящо здравно заведение и лекуван.

Ако той гладуваше за кауза - разбирам. Но това не е кауза - освен ако не иска връщане на порядките отпреди 1989 година. Но, ако е така, всичко зависи от изборите. Но те са инструмент на демокрацията, така че не обслужват Босия...

Ами, това е...

(От Фейсбука на Христо Стоянов)