Мислите си, че сте умни и смятате, че имате висок коефициент на интелигентност? А скоро проверявали ли сте това твърдение чисто емпирично? Айнщайн е казал: "Всеки е гений, но ако съдиш за рибата по способността й да се катери по дърветата, цял живот ще вярва, че е глупава." От Div.bg обаче са готови да спорят с бащата на съвременната физика и ни поставят на едно забавно изпитание, което обаче ще изпробва умствените ни способности до краен предел.

Става въпрос за 9 шеги и закачки, които според авторите им, могат да бъдат разбрани само от интелектуалци и хора с висок коефициент на интелигентност. Ще ги разберете ли вие?

1. Трудно е да обясниш игрите на думи на клептоманите, тъй като те вземат всичко буквално.

2. Трима специалисти по логика влизат в бар. Барманът ги пита: "Всички ли ще пиете бира?" Първият отговаря: "Не знам." Вторият отговаря: "Не знам." Третият отговаря: "Да."

3. Айнщан, Нютон и Паскал играят на криеница. Ред е на Айнщайн да брои, затова той закрива очите си и започва да брои до десет. Паскал бяга и се крие в храстите. Нютон начертава квадрат със страна един метър точно зад Айнщайн и застава в неговите очертания. Айнщайн приключва броенето, отваря очи, вижда Нютон и моментално извиква: "Нютон! Намерих те! Заплют си!"

Нютон се усмихва и отвръща: "Не си ме намерил. Намери Нютон на квадратен метър. Намери Паскал!"

4. Математик и инженер се съгласили да участват в експеримент. Двамата били поставени в стая, на другия край на която имало красива гола жена на легло. Условието на експеримента било, че на всеки 30 секунди всеки има правото да премине половината от разстоянието между него и жената. Математикът избухнал: "Това е безсмислено" и тръгнал да си ходи. Инженерът се съгласил да продължи с експеримента. На излизане математикът му казал: "Не виждаш ли, че никога няма да я стигнеш?". Инженерът отговорил: "И какво от това? Съвсем скоро ще съм достатъчно близо, за да постигна всички практически цели."

5. Римлянин влиза в бар. Вдига два пръста и поръчва: "Пет бири моля."

6. Съпругата на специалист по логика ражда. Докторът веднага подава новороденото на щастливия баща. Майката пита: "Момче ли е или момиче." Мъжът отговаря: "Да."

7. Павлов седи в кръчмата и пие бира. Внезапно телефонът в заведението извънява. Павлов скача и извиква: "По-дяволите, забравих да нахраня кучето!"

8. Котката на Шрьодингер влиза в един бар. И не влиза.

9. Жената на един програмист му поръчала: "Иди до магазина и вземи един хляб. Ако има яйца, вземи една дузина." Програмистът се прибрал у дома с 12 хляба.