Пловдивска област бележи най- голям ръст на работните заплати  в страната за миналата година - 13%, при средно увеличение от 10%. Данните са от редовния доклад на „Индъстри Уоч“ за цената на труда. На второ място по увеличение на средните доходи е област София, следват Габрово и Ямбол, а София – град е на пето място. В дъното на таблицата е Видин, където за една година заплатите са нараснали с 1%.

Докладът показва още, че Пловдив и София концентрират огромна част от работещите в  страната. В столицата се трудят 1/3 от всички заети, а всеки десети работи в Пловдивска област.

Финансовите услуге, IT -сектора и енергетиката продължават да са със заплати над средните за страната. Отрасли с по-ниско от средното възнаграждение и изоставаща динамика са  хотели и ресторанти, строителство, селско стопанство, култура и развлечения. В добивната промишленост  има относително високо заплащане и бърз ръст на заплатите, а образованието и административните дейност показват изпреварващо нарастване, въпреки ниските нива на заплатите.

Според изследването цените на жилищата шестте най-големи града на страната се различават значително, отнесени към средното възнаграждение на работещите. Относително най-скъпи са апартаментите във Варна (с 14.4% по-скъпи от София-град), а най-достъпни за работещите са жилищата в Пловдив.