Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 13.06.2018г.  до 22.06.2018г. ще се приемат документи за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.