Св. пророк Елисей живял през IX век преди Христа. Бил ученик на пророк Илия.При възнесението на пророк Илия той получил неговия плащ и пророчески дар. Светият пророк Елисей извършил през живота си много чудеса, сред които : разделил водите на р.Йордан и преминал по сухото й дъно, избавил бедна вдовица от гладна смърт като по чудесен начин напълнил съдовете с олио, възкресил с молитвите си внезапно починало момченце, превърнал солената вода в питейна и др.
Св. пророк Елисей починал в дълбока старост в Самария. Но дори и след смъртта си продължил да върши чудеса.
Както св. пророк Илия, така и пророк Елисей проповядвал устно и не оставил след себе си писмено слово. Свети Елисей е предсказвал бъдещето с помощта на Библията, а пророчествата му са описани в четвъртата книга Царства на Стария завет. Пророкът починал в дълбока старост.
Народът ни почита св.Елисей като покровител от летните градушки и на места в страната ни се изпълняват различни ритуали а в църквата се палят свещи, за да се измоли хубаво време и богата реколта след края на лятото.