Спортните клубове могат да подават заявление за финансиране в общината от днес, съобщават от пресслужбата. Клубовете тябва да отговарят на наредбата и критериите за финансово подпомагане. Документите се входират в деловодството на общината. Крайният срок за приемане на документи е 26 юни 2018 година.