ТД „Бунай“ ОРГАНИЗИРА ПОХОД ПО ПОВОД
„ЧЕСТВАНИЯТА на 2-РИ МАЙ на м.ОБОРИЩЕ”, който ще бъде на 02.05.2018г./СРЯДА /
МАРШРУТ : пл. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” – бензиностанция „Лукайл” по пътеката до м. „ОБОРИЩЕ”