Акълът идвал с годините, казват хората! Не е сигурно, си мислим ние. Доказателсвото са тези двама възрастни мъже, които постъпват съвсем по детски и единият от тях за малко не губи живота си, след като первазът от външнаа страна на терасата се чупи под тежестта му.