Работни места за специалисти с висше образование:
5 Инженер-технолог
1 Експерт, инвеститорски контрол
1 Бизнес анализатор, информационни технологии – ERP специалист
1 Ръководител, ремонт на машини и оборудване
1 Ръководител отдел, доставки
1 Младши експерт – гражданска регистрация и ЕСГРАОН
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1 Служител в отдел „Планиране” с немски език
1 Асистент, продажби с немски и английски език
1 Администратор, хотел
1 Сервитьор
1 Барман
2 Готвач
1 Касиер
9 Продавач-консултант
1 Склададжия с немски език
11 Работник, допълнителна обработка на стъкло – оптик
1 Машинен оператор, машини за леене
1 Щанцьор
1 Матричар
1 Настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление
1 Почиствач, метални отливки
1 Машинен оператор, металорежещи машини – универсални струг и фреза
1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване
1 Техник-механик, шивашко производство
4 Машинен оператор, шиене
2 Шофьор, товарен автомобил-международни превози
11 Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона
2 Шофьор, автобус
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места
2 Водач, мотокар
1 Тракторист
1 Автомонтьор
2 Общ работник