Блудство на 14-годишен с момче на 11 години в Хасково е една от сериозните прояви от деца през миналата година. За случилото се съобщи секретарят на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Юлия Динкова. Защо се стига до такива ситуации и каква е причината за такъв вид поведение, обясни пред haskovo.net Динкова, която заема длъжността от 2006 г.
 
„Сериозен проблем през отчетната година е управление на МПС, обикновено от момчета, без свидетелство за правоуправление. Голямата ни тревога идва от обстоятелството, че всички деца, без изключения, с които миналата година сме работили за такава проява, постановени от органите на полицията, се оказва, че мотопедите им са подаръци от родителите им. Това буди изключително голямо недоумение у нас и виждаме едно неразбиране в погледите на родителите“, обясни тя.
 
„Самото обстоятелство, че те са им купили като задоволяване на каприз или на собственото си родителско его, само по себе си е абсурдно. При нас са дошли преписки за 7 деца. Това обаче е масово явление, случващо се в нашия град през последните години. Изключителна мода, много опасна. Почти няма дете, от 8 клас нагоре, че и по-малки, да няма мотор, изключение правят един-двама. Не разбирам защо родителите им купуват такива подаръци, повечето от тях не са регистрирани в КАТ.“, коментира тя.
 
„Няма как родителите да не са в основата и да не са основният фактор в отглеждането и възпитанието на едно дете. Майката и първият учител на детето са изключително важни за неговото цялостно израстване. Няма как факторът семейство да бъде избегнат. Затова, когато започнем да работим с дете по даден случай, ние правим анализ на семейната динамика. Когато едно дете е отделено от родителите си, обикновено работещи в чужбина, за да пращат пари, там проблемите са много. Лишаването от родителската ласка и ежедневния контакт с родителите е огромен проблем за израстването на детето и за неговото формиране като личност“, посочи Динкова.
 
Тя посочи и случай на рекорд – 48 грабежам ивършени от едно дете: „Той започна от 15 и мисля, че докато го настанят в Бойчиновци, стана на 17 г.“
 
Динкова коментира и още по-тежки случаи: „Има едно блудство, за което можем да гадаем докъде и как се е случило. Но родителите на детето извършител го приемат за едно почти обичайно поведение и не виждат нищо страшно в тази работа. Споделят, че и те в детството си играели на подобни неща. Тоест детето очевидно има откъде да вземе модела. Няма как да го виним, но очевидно има примери за такова поведение в близката си среда и затова си е позволило едно такова нещо“.
 
„Двете са момчета – едното не е навършило 14 г., а жертвата е на 11 г. От ромски произход са и са от Хасково. Родителите са млади хора, на около 35-36 г. Бяха заинтересовани, дойдоха много роднини да проявят загриженост към детето, но такива е манталитетът им, такъв е начинът им на живот, такъв е капацитетът им. С тях трябва много работа, говорихме надълго и нашироко“, посочи тя.
 
На въпроса как се е държал извършителят, Динкова отговори: „Не иска да говори. Момчето се срамува. Разбрало е впоследствие, че очевидно това е нередно. Ние препоръчваме работа с психолог, но не може никой да задължим, защото е доброволно и имат ефект, когато нещата се случват доброволно, с разбиране на семейството, че детето има нужда от помощ. Но те не разбират това, че е проблем и не го възприемат като такъв. Надявам се, че това няма да се повтори с това дете, защото сме направили всичко възможно да разбере, че така не бива“.