Адвокатите на подсъдимия изложиха пред съда доклад, че през целия си период от изтърпяването на наказанието си Пъков е демонстрирал добро и примерно поведение в затвора, награждаван е многократно за поведението си, освобождаван е в домашен отпуск в рамките на пет дни и не е имал проблем със справянето и овладяване на самоконтрола и гнева си.