Кметът на община Стамболово Мухлис Сербест участва днес в партньорски форум в Одрин. Той е организиран във връзка с Втората покана за набиране на проектни предложения по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.  Става въпрос за инвестиционни проекти, които да повишат туристическата привлекателност на трансграничния регион. Основната цел е да се подобри достъпът до културни, исторически и туристически обекти в двете страни и се създадат условия за по-добро използване на местните ресурси.