В район "Южен" продължават акциите в изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив. Колите са разположени на терени общинска собственост в района и са на следните адреси:

- ул. "Константин Нунков" - 3 бр.
- ул. "Одеса" - 1 бр.
- ул. "Академик Петър Динеков" - 1 бр.
- ул. "Георги Кирков" - 2 бр.
- ул. "Ран Босилек" - 1 бр.
- ул. "Асен Христофоров" - 1 бр.
- ул. "Дамяница" - 1 бр.

"От предварителния извършен обход на еколозите от района днес бяха облепени 10 излезли от упхотреба МПС. От датата на предписанието поставено на колата тече тримесечен срок, в които собствениците им могат да ги вдигнат сами и да ги преместят в частен имот или да ги предадат за скрап. Ако това не се случи колите ще бъдат принудително репатрирани, на отредените за целта места", обясни кмета на района Борислав Инчев. Облепването ще продължи и на 16.02.2018 г..

Телефоните, на които гражданите могат да подават своите сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район "Южен" - отдел "ЕЗОСД" - 032/276-131, 032/276-140.