Останки от древна сграда се показаха при ремонта на ул. "Отец Паисий" в Пловдив до градинката над Джумая джамия. 

Строежът е разкрит и на този етап се забелязва от всички преминаващи граждани в близост.

Прави впечатление колко добре са запазени части от него. 

Ръководителят на екипа археолози Мая Мартинова от Регионалния археологически музей в Пловдив  съобщи, че изразително личи прагът на къща, както и вдлъбнатините от панти за врата. 

Разкрити са и 10 късносредновековни монети от османския период, които ще бъдат проучени в музея. Също така археолозите днес продължават да намират и керамачни съдове. Очаква се до края на седмицата техните разкопки да приключат.