С 42 гласа "за" Общинският съвет даде съгласие Община Пловдив да закупи къщата в южното подножие на Античния театър за сумата от  353 333 лева. 

Къщата се намира на ул. „Цар Ивайло“ № 2. Тя част от плана на Старинната градска част и е включена в комплекса на Античния театър. В имота, освен къщата със застроена площ от 62 кв.м, влиза и дворно място от 110 кв.м.

За продажбата на къщата с двора бе обявен публичен търг от частен съдебен изпълнител, на който единствен участник в него беше Община Пловдив. Малко преди това от Община Пловдив декларираха намерение къщата да се използва за нуждите на Античния театър.