По гласуването в зала на закона ще се види чия съвест е чиста по отношение на кражбата на века, казва депутатът от ДПС Съдът ще реши кое прехвърляне е законно и кое не, но трябва да съхраним активите на КТБ, докато той се произнесе Чухме, че нормите, записани в закона, били невъзможни, дори глупави. Но това е защитната теза на всеки престъпник Подобни сделки с едни и същи лица бушони както при КТБ са използвани и в Сърбия

- Какво означава да се даде “правен инструмент синдиците на КТБ да върнат на държавата заграбеното” и “да има справедливост”, г-н Хамид? Нали така определихте целта на предложения от вас закон за КТБ? В момента няма ли правни инструменти?

- Това означава синдиците да имат законов механизъм и правно основание да извършват действия, които досега не можеха да извършват. Т.е. да имат и да могат да използват пряка законова норма в своите действия, за да спрат разграбването на вече затворената банка.

- Имаме закон за банковата несъстоятелност...

- Сегашният ни закон за банковата несъстоятелност е добър, не казвам, че е лош. Но той е направен така, че да регулира една нормална банкова дейност. А всички видяхме от докладите на “Аликс Партнърс ”, че КТБ не е работила като нормална банка. Била е заложена от мажоритарния си собственик да не работи като нормална банка. Така че аз мисля, че с тези предложения даваме ефективно законово оръжие на синдиците да се погрижат за общия интерес.

- Говорите така, като че ли сте сигурен, че наистина има вторично ограбване на КТБ. Убеден ли сте, че има?

- Убеден съм, че КТБ бе разграбена. ДПС обяви, че ще внесем такъв закон през есента, след като в края на лятото синдиците на КТБ обявиха периодичните си доклади. От тях видяхме, че докато те водят съдебни дела за обезсилване на някои цесии - над 800 такива дела са завели, докато се водят, без да има каквато и да е защита, активи се разграбват, отиват в трети лица, и то без да има някакви плащания. Тогава решихме да ги спрем. Да уточня нещо важно - законът не засяга тези сделки, при които има плащане, защото има хора, които са си платили. Има обаче и такива, които не са платили нито лев, а са придобили активи.

- Как си представяте механизма, по който всичко ограбено ще се върне в масата на несъстоятелността, респективно на държавата, оттам и на всички хора, които бяха ощетени?

- Големият проблем е тръгнал от неправомерни действия на временните квестори, които, без да имат това право, са заличили ипотеки по кредити. Те впрочем са обвиняеми и за това в момента. След това заличаване активите се оказаха свободни и безпрепятствено се прехвърлиха към много лица. Нашият закон ще върне статуквото към датата на обявяването на банката в несъстоятелност.

- Ще се развалят ли сделки по прехвърляния?

- Не. Законът връща обезпеченията там, където те са били. И то докато съдът се произнесе коя сделка е законна и коя не. Това означава, че българският съд ще реши дали една сделка е законна, или не е. А законът просто ще съхрани активите по обезпеченията до произнасянето му. Много хора неправилно си помислиха, че връщаме имоти и други обезпечения назад. Такова нещо няма, защото това би било нарушение на гражданския оборот и на Търговския закон. Не сме си позволили такова нещо.

- От ДПС неведнъж заявявате, че има три причини за случилото се в КТБ - начинът, по който е функционирала банката, пропуски в законодателството и грешки, допуснати от квесторите. Кои от тези причини вече не са налични, за да няма повторение на “случката”?

- За съжаление, квесторите вече са сгрешили и част от грешките са непоправими. Дори нещо повече - според прокурорите се касае за престъпление. Пропуските в законодателството се надявам да ги поправим с този закон, ако бъде приет. Тогава ще имаме основание да кажем, че сме попълнили и празнотите в законодателството. Оттук нататък ни остава да разширим анализа на “Аликс Партнърс” А самото разграбване си е заложено в начина на функциониране на банката. Убедени сме, че това си е била замислена кражба и на държавата, и на собствениците от мажоритарния собственик.

- Не мислите ли, че заинтересованите и лобитата им, защото се каните да обезсилите и обявите като недействителни всички фиктивни прихващания, цесии и прехвърляне на вземания, по които няма действително и адекватно плащане, ще опитат да блокират приемането на закона?

- Това вече го има. Още от първия ден срещаме огромен отпор Такава огромна сума е открадната от тези лица, че те имат достатъчно пари, за да плащат на юристи, лобисти и медии, които от първия ден ни атакуват. Какво ли не чухме - че нормите, записани в него, били невъзможни, дори че били глупави. Но това е защитна теза на всеки обвиняем, на всеки престъпник. Все си мисля, че държавният и общественият интерес са по-силни от всякакви лобита.

- “Грешката” на квесторите, за която стана дума, се оказва трудно поправима - заличаване на залози по ипотеки, без да имат това право. Ще ограничите ли бъдещите от такова творчество?

- Правили са го, въпреки че в правомощията им не влиза заличаване на обезщетения. Сега вкарваме изричен забранителен текст, защото една от защитните им тези е, че не било изрично забранено. Може и да е презастраховане, но за съжаление, заличаването е факт, затова въвеждаме категорична забрана. Надявам се синдиците да упражнят новите правомощия и да положат максимални усилия, за да спасят голяма част от имуществото, за да може по-голяма част от вложителите да си получат парите