Брайловият екран в помощ на хора със зрителни увреждания вече е патентован. Негов автор е проф. Димитър Карастоянов от Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките и неговия екип. Изобретението ще помага на незрящи чрез създаването на текстови и компютърен интерфейс. Решението за патента е издадено на 31.01.2017 година.

„Иновацията при нас е тази, че стремежът е в една по-голяма матрица да показваме не само букви и цифри, т.е. символи което е решен проблем за брайловите дисплеи, но да показваме графични символи, а именно прости графики, икони на Windows, а напоследък вече се занимаваме и с по-големи графични обекти като обекти на културно-историческото наследство”, разказа проф. Карастоянов.

Брайловият екран може да бъде внедрен в таблети и смарт телефони. Една от телекомуникационните компании у нас вече е проявила интерес към патента. Ако една сериозна фирма с възможности за подобрения с по-голям ресурс да минимизира размера на брайловия екран, то тогава потребителят с увредено зрение би могъл да докосва екрана на смартфона и по този начин да „вижда" контури.

За активната си дейност проф. Димитър Карастоянов е включен в „Златната книга на откривателите и изобретателите в България" към Патентното ведомство и е удостоен с награда през миналата година.