Инвестиционната компания Галакси Инвестмънт Груп приключва изграждането на инфраструктурата Индустриален парк Марково през пролетта. Завършването му се чака с голям интерес от инвеститорите в региона и страната, тъй като локацията му дава конкурентни предимства за всички логистични и производствени дейности.

Теренът на Индустриален парк Марково е с обща площ от 158 000 кв. м. и се намира в една от най-атрактивните зони в Пловдив. Разположен е на самия околовръстен път, който води до магистрала Тракия. Намира в непосредствена близост до митница Пловдив и новоизградения Интермодален терминал, което дава сериозно конкурентно предимство. Индустриален парк Марково е проектиран така, че да отговори на различните изисквания на инвеститорите в региона. Парцелите са подходящи за производствена, складова и търговска дейност. Галакси Инвестмънт Груп дава възможност за обединяване или разделяне на парцелите, в зависимост от желанието на потенциалните купувачи. Това, според експертите, е изключително важно за българските компании и местния бизнес, които се нуждаят от по-малки терени развиване на дейността си.

Друго важно предимство е предоставянето на напълно завършена вътрешна инфраструктура - асфалтов достъп до парцелите, електричество, улично осветление, канализация и възможност за газификация, което прави бъдещото производство изключително ефективно. Това позволява на инвеститорите да изградят своите складови и производствени халета и да започнат своята дейност веднага след купуването на терен, без да е необходимо да влагат допълнителни средства в инфраструктура.

Конкурентно предимство е и възможността за привличане на работна сила не само от града, но и околните общини. Университетите и специализираните технически професионални гимназии в града осигуряват необходимата конкурентоспособна работна ръка.

През изминалата година се наблюдава сериозен интерес към терените в района на град Пловдив както от български, така и от чуждестранни компании. Доказателство за това са и част от реализираните сделки на продадени парцели в Индустриален парк Марково.