От Българския център за зелена икономика и жителите на селата Йоаким Груево и Куртово Конаре се обръщат с призив до еврокомисаря по околна среда в ЕК Кармену Вела да защити интересите им, нарушени, по думите им, от незаконни и престъпни посегателства с цел добив на подземни богатства. 

Това обяви Васил Къдринов от неправителствената организация. Той каза, че в близост до двете села, които са на територията на община Стамболийски, се намират защитените зони "Река Въча - Тракия" и "Бесапарски ридове", посегателствата ги заплашат с безвъзвратно унищожение, а фермерите в региона - от условия за устойчив агробизнес и поминък. 

"В момента дейността на две фирми концесионери е преустановена, но последствията от дейността им е разрушителна, а реакции по това все още няма както от страна на местната власт, така и на централната и на прокуратурата", посочи Васил Къдринов.

Той каза, че по случая е изпратено писмо до вицепремиера Валери Симеонов, а министър Теменужка Петкова е дала обещанието си да спре окончателно концесията. 

Според представителите на Българския център за зелена икономика настоящата правна уредба в лицето на Закона за подземните богатства не осигурява ефективен контрол от държавата върху мините и кариерите, осъществяващи добив на подземни богатства чрез концесии. Това от своя странна създава предпоставки за корупция, незаконно обогатяване, неплащане на данъци и концесионни отчисления, нарастване на сивия сектор поради скрит за контролните органи прекомерен добив и свързаните с него непоправими замърсявания на въздуха, почвите и водите.