“Преди да станат очевидни проблемите с паметта и мисленето, при хората със слабоумие могат да се проявят изменения в настроението и поведението”, предупреждават група невропсихолози и експерти по болестта на Алцхаймер.

По техни данни тези симптоми могат да бъдат едни от най-ранните признаци на слабоумие. На международната конференция на Асоциацията по Алцхаймер в Торонто тази група експерти предлага въпросник от 34 пункта, които според тях биха могли да се използват за диагностика на състояние, получило наименованието Умерено поведенческо разстройство (УПР).

То е аналогично на незначителното когнитивно разстройство (НКР), което се определя с понижаване на когнитивните способности, които все още не пречат на повечето ежедневни функции. УПР описва промените в поведението и настроението, които могат да възникнат преди НКР и когнитивните изменения, свързани със слабоумието.